ALLERLEI

NIEUWS, WETENSWAARDIGHEDEN EN ADVERTENTIES VAN ABONNEES

 

LAATST BIJGEWERKT OP 10 oktober 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De AVICULTURA en ORNITHOPHILIA-SHOW

 

worden samen de

 

AVICORNI SHOW

 

 

De beide Koninklijke verenigingen ‘Avicultura’ en ‘Ornithophilia’ gaan dit seizoen, na 70 jaar, weer samen de Avicornishow organiseren, zoals ze dat al eerder deden in 1937. Ditmaal in de Groenoordhallen te LEIDEN. De show zal worden gehouden op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 januari 2007. Bij deze show zal weer de Bondsshow van de NBS zijn ondergebracht en als gevolg van deze samenwerking, zal ook het Jongdierenkampioenschap van de NKB en NBS hier zijn ondergebracht. Hierdoor zullen er bij de sierduiven twee certificaten per keurmeester te winnen zijn. Over de locatie hoef ik u niets meer te vertellen; die is goed bereikbaar met eigen- en openbaar vervoer. De hallen zijn verwarmd en goed verlicht. Het parkeren is gratis, dat is alvast meegenomen. Naar verwachting zal van oudsher weer veel (buitenlands) publiek deze show bezoeken.

Tot ziens als inzender of bezoeker in LEIDEN.

 

Zie ook onze website http://avicultura.sierduif.nl/ waar de komende tijd meer informatie over de show te vinden zal zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een woordje van de redactie…….

 

 

Geachte lezer,

 

Wie nu abonnee wordt, krijgt zomaar een hele jaargang cadeau. Dat zijn 600 pagina’s vol boeiende artikelen; unieke verhalen, geïllustreerd met full colour foto’s. Daarbij komen dan natuurlijk ook nog eens de 600 pagina’s van de komende jaargang. Dus voor die 11,45 euro krijgt u minimaal 1200 pagina’s. Dat is nog geen cent per pagina! En geen uitpuilende kasten meer, want alles wordt voor u bewaard in het archief van de website, dus u kunt het opnieuw opzoeken en nalezen wanneer u maar wilt.

 

 

Het redactieteam van Aviculture-Europe zal zich in de toekomst optimaal blijven inzetten voor dit wereldmagazine, wat u zult blijven boeien. Aviculture-Europe is en blijft uniek! U bent welkom als abonnee, of als medewerker om dit in stand te houden.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het team van Aviculture Europe,

Nico van Benten

 

PS. Wat ik bijna nog zou zijn vergeten te vertellen is dat wij druk bezig zijn ons blad ook in het Duits te laten verschijnen. Is het nu nog in het Nederlands en Engels, binnenkort zal onze Duitse werkgroep van zich laten horen.

Was ich beinahe vergessen hätte: wir sind intensiv damit beschäftigt, unser Blatt auch in deutscher Sprache erscheinen zu lassen. Ist es jetzt noch in Englisch und Niederländisch, in Kürze wird unser deutsches Team von sich hören lassen.

Deutschsprachige Leser können jetzt schon ihre E-Mail-Adresse anmelden – freibleibend versteht sich – für die erste gratis Ausgabe bei

 redactie@aviculture-europe.nl ; bitte ‚Deutsche Ausgabe’ angeben. Wir werden sie auf dem Laufenden halten.

 

 

 

 

 

 

DE LIJST

 

Oktober 2006: Welk ras is hier afgebeeld?

 

 

Waag een kans om een gratis abonnement te winnen!

 

Iedereen mag meedoen en raden wélk ras er afgebeeld staat in ‘De Lijst’.

 

Mail uw antwoord naar redactie@aviculture-europe.nl onder vermelding van: ‘Oplossing oktober - De lijst’. Onder de goede inzendingen wordt elke twee maanden een jaarabonnement op Aviculture Europe verloot!*

 

Oplossing Augustus:

De duif in De Lijst van augustus was: Een Turbiteen.

Geschilderd door: Hans (J) Kirsenstein; een A - Sierduivenkeurmeester

De gelukkige winnaar van het jaarabonnement is: Luc Kerkhofs, België.

 

 

*Slechts 1x per persoon te winnen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIJDEHOEN MET OF ZONDER BAARD

 

Ondanks dat ze eigenlijk weinig ‘nut’eigenschappen hebben zijn Zijdehoenders toch een zeer geliefd ras. Dat komt vooral vanwege het feit dat vrijwel het gehele gevederte bestaat uit donsveren, wat bijna de indruk geeft van ‘haren’; een grappige en unieke eigenschap voor een kip. De leg van deze kippen stelt niet veel voor; ze hebben de bijnaam ‘levende broedmachine’, omdat ze al na het leggen van een tiental eieren broeds worden. En omdat hun vel, vlees en botten zwart van kleur zijn, worden ze ook niet graag gegeten, hoewel ze in China heilzame krachten aan dit zwarte vlees toekennen. Het ras heeft bevederde poten en een kuifje, en is zowel erkend mét als zonder baard. Maar wie goed oplet, ziet ook allerlei variaties daar tussen in! Op de tentoonstelling kom je niet weg met zo’n ‘tussenproduct’. De beste controle is om eens te kijken of er kinlellen aanwezig zijn; het is immers zo: mét een baard, dan géén (of nauwelijks zichtbare) kinlellen.

De haan op de foto is zo’n typisch voorbeeld van hoe het niet moet zijn!

 

Foto: met dank aan Fam. van Vliet, Voorschoten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19e  Internationale tentoonstelling

 

Sportrasfokkersvereniging

PLUIM EN PELS DIKSMUIDE

 

in de Boterhalle te Diksmuide (België)

 

www.pluimenpels.be.tf

 

De voorbereidingen voor onze 19e Internationale tentoonstelling in de Boterhalle te Diksmuide (België) draaien op volle toeren. Omdat we niet meer terecht konden in de Westhoek Expo te Ieper (zalen verkocht) zijn we opnieuw in ons eigen Diksmuide terecht gekomen. Wegens de beschikbare ruimte van de zaal kunnen we het Hobbydierenfestival niet meer inrichten. Dus het wordt zoals vanouds de neerhofdierenshow met enige randanimatie, o.a. dierenkunstenaars, kleur- en schilderwedstrijd voor kinderen, enz. De 4e België-Frankrijk voor watervogels en de 6e België-Frankrijk voor Kingduiven zijn blijvers.

 

 

Foto rechts: Kingduif van Demuyt Freddy.

 

Naast de vele kampioenschappen is er dit jaar ook voor de tweede maal een afzonderlijk kampioenschap voor alle Franse rassen in alle diergroepen. Ook de Arabische duivenrassen en de Figurita duif komen in de vitrine te staan. Enkele speciaalclubs laten er hun clubkampioenschap doorgaan. Het wordt opnieuw een bijeenkomst tussen Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse inzenders en bezoekers.

 

Foto links onder:

Figurita duif van Van De Cruyssen Roland

 

Er is gratis parking in de nabijheid van de zaal. Een gerenommeerd internatio­naal keurmeesterkorps heeft zijn medewerking toegezegd en het prijzen­­schema is uniek. Het belooft opnieuw een prachtig evenement te worden.

 

Vraagprogramma's zijn vanaf 30 september beschikbaar en/of te bekijken op onze website.

 

Inschrijven kan ook door het online­formulier in te vullen op onze website.

 

 

Kom met velen dan is het warmer en gezelliger; zie het als een winterse bedevaart of die soms ene goede daad in het jaar! De koffie en de frisse pint staan alvast klaar.

 

Openingsuren: vrijdag 1 december van 17-19 u, zaterdag 2 december van 10-20u, zondag 3 december van 10u - 19u.

 

Alle verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:

Voorzitter: Wilfried Lombary wilfried.lombary@tele2allin.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De witte Australorp kriel – poot-, snavel- en oogkleur

Reactie op dit onderwerp in ALLERLEI-Augustus 2006.

Van: Tom Bowden, President van de Australische Pluimvee tentoonstellingsraad.

 

Een witte Australorp krielhaan,  Nederland. Foto: Klaas v.d. Hoek.

 

Met belangstelling heb ik in het vorige nummer het commentaar gelezen van Ross Summerell en Greg Davies over dit onderwerp.

Ik weet dat er standaards zijn van rassen die zowel in witte als zwarte kleurslag voor komen, waarbij de poot- en snavelkleur van de witte variëteit blauw of leiblauw is, terwijl bij andere rassen de lichtere kleurslagen een witte snavel en poten hebben en rode ogen, zoals bij de Orpington, Minorca, Spaanse witwang en Javakriel. Waarmee ik wil zeggen dat de Australische Standaards van toepassing zijn op alle kleurslagen die zijn ontwikkeld. In geval van een witte variëteit kan er dus een concessie gedaan worden aangaande de snavel-, poot- en oogkleur. De ‘purist’ zou kunnen stellen dat alle kleurslagen Australorps dezelfde snavel-, poot- en oogkleur etc. zouden moeten hebben en als dat geaccepteerd wordt, dan is het een uitdaging om dat te verwezenlijken. Als Greg Davies gelijk heeft met zijn opmerking dat dat ‘genetisch gezien’ niet haalbaar is, dan is een compromis de beste oplossing.

De Australorp Club van Australië heeft nu een standaardvoorstel gemaakt voor de witte kleurslag en houdt daarbij vast aan de zelfde poot-, snavel- en oogkleur als bij de zwarte en blauwe Australorp. Dat is hun goed recht, maar dat wil niet zeggen dat dat landelijk gezien de voorkeur heeft. Er moet echt een debat komen over deze zaak, gezien de eerder genoemde mogelijkheden die er zijn voor rassen met zowel witte als zwarte kleurslagen.

Aangezien de witte variëteit van de Australorp niet erkend is in de Australische Pluimvee Standaard, is het nuttig om eerst een ‘tijdelijke’ standaard op te stellen voor de witte Australorp en deze te laten circuleren onder de geëigende personen, zodat enige overeenstemming kan worden bereikt.

De ‘Standaard van Perfectie’, zoals wij vroeger onze pluimveestandaard noemden, is een beschrijving van het perfecte dier, en het is de uitdaging om dat te bereiken, ook al is dat moeilijk of bijna onmogelijk. Dat is de grootste uitdaging van het fokken van tentoonstellingspluimvee en dat moet niet zomaar afgezwakt worden om tegemoet te komen aan de grillen van diegenen die deze uitdaging te moeilijk vinden. Nu er in Australië gesproken wordt over het uitgeven van een tweede editie van de Australische Pluimvee Standaard, komen er als maar meer verzoeken binnen om de standaards te wijzigen die ons zo vele jaren als voorbeeld stonden; eerst via de Britse Pluimvee Standaard en vervolgens via onze eigen Standaard.

Het probleem met de witte Australorp is een van die problemen die we nu tegenkomen.

Tom Bowden, President van de Australische Pluimvee tentoonstellingsraad.

Noot van de redactie:

De discussie over de poot- en oogkleur van de witte Australorp en -kriel is voorlopig gesloten, totdat het Australische Standaard Comité een beslissing heeft genomen hoe de witte Australorp in het land van oorsprong in de standaard opgenomen gaat worden. Zodra hier meer over bekend is, laten wij het u weten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossroads of

America

Poultry Club

America’s National

ABA – APA – IWBA Joint National Meets

 

 

November 17-18-19, 2006

Indiana State Fairgrounds

Indianapolis, Indiana

Contact Information:

Dave Wulff

info@poultrypress.com

 

 

Onze show is ‘gastheer’ voor de APA-ABA Nationale Bondsshow van Amerika. (American Poultry Association and the American Bantam Association) De gehele opbrengst komt ten goede aan het Jeugdfonds van de APA/ABA.

We rekenen op 10.000 dieren. Deze show kan enkel slagen als u allen meedoet. Dus kom eens genieten op de Nationale Show van Amerika; kijk hoe uw dieren het ‘doen’ vergeleken met die inzenders waar u al zo vaak over gehoord heeft. Wees bescheiden met uw succes en sportief als u verliest. Werk er aan om uw dieren in topvorm te krijgen en wen ze aan de tentoonstellingskooi en kom dan zien of uw dieren bij de besten horen.

Op deze driedaagse show is genoeg te doen voor u en uw familie. Maar vooral krijgt u de kans om dieren te zien die u nog nooit eerder zag. U kunt nu eindelijk eens die fokkers ontmoeten waar u al zoveel over gehoord had, maar die u nog niet eerder ontmoette. Ja, dit zal een show worden die u niet snel zult vergeten!

Neem contact op met Dave Wulff, info@poultrypress.com of kijk op onze website http://www.crohio.com/crossroads/  voor meer informatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMPENSHOW BELGIË

 

 

15 - 16 - 17 december 2006

Kleindierententoonstelling

Vlaams Interprovinciale Wedstrijd

Kampioenschap van Vlaanderen

 

Grote en kleine hoenders

Park- en watervogels

Sierduiven

Konijnen

Cavia’s

 

Domein Teunenberg

Boerenkrijglaan 51

2250 Olen

Met steun van: Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren vzw

 

In organisatie van: Pluiske Dessel, Kleinveebond Geel, Parel der Kempen Westerlo, Koninklijke Antwerpse Smierelclub Lier, Koninklijke Club De Prachtduif Turnhout, Kempische Pluimveevereniging Oostmalle en Kleinveebond Borgerhout.

 

Deze zeven clubs in de provincie staken de koppen bij elkaar en stichtten de vzw Kempenshow, die nu met trots haar vraagprogramma aan u voorstelt. Wij hebben getracht voor ieder een mooi prijzenschema aan te bieden, alsook mooie predikaatgelden. Verder trachten wij uw dieren in de beste omstandigheden aan het publiek voor te stellen. Niets zullen wij onverlet laten om het uw diertjes zo aangenaam mogelijk te maken. Wij hopen dan ook op een aanvaardbare respons van onze liefhebbers, vooral de Antwerpse fokkers zou ik willen oproepen om deze kans voor een grotere Antwerpse show niet te missen …

Wij zijn zeer tevreden dat ook het Vlaams Interprovinciaal Verbond ons opnieuw het vertrouwen schonk tot het organiseren van het Kampioenschap van Vlaanderen, de Vlaams Interprovinciale Wedstrijden, waar zij ook gewillig een mooi prijzenschema voor ter beschikking stelden. Waarvoor dank.

Wij hopen dat onze liefhebberij en alle organisatoren dit jaar meer geluk zullen hebben dan vorig jaar, toen de vogelgriep roet in het eten kwam strooien. Wij zetten door en hopen op jullie aanwezigheid. Graag tot in december!

 

Olen is gelegen op de rijksweg N 152 tussen Herentals en Herselt. De Kempenshow vindt plaats op Domein Teunenberg, Boerenkrijglaan 51 te 2250 Olen. Te bereiken via de snelweg E 313 Antwerpen - Luik, afrit nummer 22 Herentals - Oost. Volg de Koning Boudewijnlaan tot in centrum van Olen. Na de verkeerslichten, tweede straat links, richting Oevel. Na 500 meter links vind je de hoofdingang (zie foto’s op deze pagina). Domein Teunenberg is een onderdeel van het militair domein.

Bezoekers zijn welkom op: ·vrijdag 15 december 17.00 - 22.00 uur

                                      zaterdag 16 december        09.00 - 22.00 uur

                                      zondag 17 december          09.00 - 17.00 uur

 

Kijk voor het vraagprogramma en verdere informatie op www.kempenshow.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuid en Oost Europese tuimelaar fokkersclub

 

Met ingang van september 2006 is de naam Temesburger Schecke en Z/O Europese Tuimelaarclub gewijzigd in Zuid en Oost Europese tuimelaar fokkersclub.

Ook is het secretariaat gewijzigd; de nieuwe secretaris is:

Marcel Poelen

Jasmijnstraat 19

6658 XH Beneden Leeuwen

06-53532572

E-mail mgtpoelen@wanadoo.nl

 

 

Siebenburger dubbel gekapte tuimelaar. Foto: Mick Bassett

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine wichtige Neuigkeit

 

Aviculture Europe

Die Digitale Illustrierte

 

Wir sind stark damit beschäftigt, unser Blatt auch auf Deutsch erscheinen zu lassen. Ist es jetzt noch in Englisch und Niederländisch, bald wird unsere Arbeitsgemeinschaft für die Deutsche Ausgabe von sich hören lassen. Deutschsprachige Leser können jetzt schon ihre E-Mail-Adresse anmelden – freibleibend versteht sich – für die erste gratis Ausgabe bei redactie@aviculture-europe.nl ; bitte ’Deutsche Ausgabe’ angeben. Wir werden sie auf dem Laufenden halten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneto slaat nieuwe wegen in

Kleindierententoonstelling gaat aan de slag met thema Hup Holland Hup

 

Door: Tom van den Berg.

ENSCHEDE - De Oost Nederlandse pluimvee en pelsdieren Tentoonstelling heeft als slogan ‘niet de grootste, wel de gezelligste’. De organisatie van de show die dit jaar van donderdag 30 november tot en met zondag 3 december op het programma staat, beseft echter dat het actief moet blijven om de goede reputatie vast te houden en mogelijk zelfs te verbeteren. Het streven is bovendien om meer inzenders en meer publiek naar de Twentehallen in Enschede te krijgen. Daarom worden nieuwe wegen ingeslagen. Zo worden tijdens de tentoonstellingsdagen meer activiteiten aangeboden. Op dit moment wordt gewerkt aan de concrete uitwerking van die activiteiten. 

De uitbreiding van het randprogramma heeft alles te maken met de invoering van thema’s voor elke nieuwe show. Bij elke editie van de Oneto worden enkele rassen uit de verschil­len­de diergroe­pen geko­zen die een directe link met het thema hebben. Het thema voor de komende editie is: ‘Hup Holland Hup’, mede gekozen vanwege het gespeelde WK voetbal.

Daarbij worden enkele typisch Hollandse kleindierrassen extra onder de aandacht gebracht. Bij 'Hup Holland Hup' zijn dat het Hollandertje uit de diergroep konijnen, de Hollandse kriel bij de dwerghoenders en de oud Hollandse meeuw bij de sierduiven.

De ingezonden dieren uit genoemde rassen krijgen op de Oneto een opvallende plek aangewezen. De inzenders kunnen extra prijzen winnen, zoals een Delftsblauw bord met een afbeelding van het winnende dier. Daarnaast worden op de tentoonstellingsdagen inleidingen verzorgd, zoals rasbesprekingen. Voor zowel fokkers als bezoekers krijgt de Oneto daarmee opnieuw een meerwaarde. Met dit initiatief bewijst de organisatie van de Oneto dat het niet op haar lauweren rust, maar de show nog aantrekkelijker wil maken.

Voor het seizoen 2007/2008 luidt het thema ‘Extra op de kleintjes letten' en daarbij worden de spotlights gericht op de Java krielen, de cavia's en bij de sierduiven, de Figurita's. Er is zelfs voor 2008/2009 al een thema bedacht: ‘ONETO, gróóts!' rond de rassen de Brahma bij de hoenders, de Vlaamse Reus bij de konijnen en de Kingduif bij de sierduiven.

Oneto kleindierenshow

Locatie: Twentehallen, De Reulver 120 in Enschede.

Openingstijden:

Donderdag 30 november: 19.00-22.00 uur.

Vrijdag 1 december: 9.00-22.00 uur

Zaterdag 2 december: 9.00-18.00 uur

Zondag 3 december: 9.00-16.00 uur

Bijzonderheden: Een informatieplein over de kleindierensport voor zowel de leek als de fokker - diverse speciaalclub shows - een aparte verkoopklasse - een speciale hoek voor kinderen met dieren, puzzels en tekenmaterialen. - een Tombola met mooie prijzen.

Info op internet:

Website: www.oneto.nl

Clublog: http://www.enschede.tctubantia.nl/oneto

Vraag programma is vanaf medio oktober verkrijgbaar/aan te vragen bij: G.H. Aal, Lyceumlaan 15, 7522 GJ Enschede, tel. 053 - 4352800. E-mail: ghaal@home.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERRASSENDE VEERTJES

 

Soms moet je één enkel veertje zien om te beseffen hoe mooi en gevarieerd onze hoenders getekend kunnen zijn.

 

Dit is een veer van een dubbelgezoomde Barnevel­der krielhen.

 

De Barnevelder is een heel bekend kippenras en de meest geziene kleurslag is ‘de dubbelgezoomde’. Voor veel mensen is deze naam een raadsel, vooral als je naar de haan kijkt. Maar als je zo’n enkele hennenveer bekijkt, dan wordt het allemaal duidelijk. De veren zijn donker goudbruin – men zegt wel eens: de kleur van een net van de boom gevallen kastanje – met langs de rand een zwarte rand (de ‘zoom’) en even­wijdig daaraan, mid­den in de veer, nóg een zoom.

Deze veer is een van de grotere veren van de flanken of het zadel (overgang rug naar staart) en deze grotere veren hebben dan nog een extra aftekening met zwart langs de veer­schacht. De zwarte zoompjes moeten groen­glanzend zijn en zo strak moge­lijk, zonder zwarte kleur­spatjes in de goud­bruine kleur te maken.

De bijpassende haan is overwegend (groenglan­zend) zwart van kleur, met wat kastanjebruine tekening in hals, rug, zadel en vleugeldriehoek.

 

Zie ook: Uitblinkers, deel 1, voor een reportage over de Barnevelder Clubdag 2006.

 

Foto veer: Aviculture Europe.

Foto Barnevelder krielhen: Dirk de Jong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDERLANDSE VLIEGTIPPLER CLUB

 

Verslag van de 2e jonge dieren wedstrijd

 

22 of 23 juli 2006

 

Alweer een wedstrijd met hier en daar tropische temperaturen.

H.G. v.d. Broek had z'n team van 7 grijze, blauwe en bonte vliegtipplers het beste op de warmte voorbereid want hij won deze wedstrijd en hoefde er maar 11.25 uur voor te vliegen. Het recept:

3 dagen voor de vlucht elektrolyten en Reiger is goed voor de waterhuishouding van de tipplers.

Op de 2e plaats een team van A. Halma met 8.20 uur. In de loop van de ochtend begon het al aardig warm te worden en om 13.20 uur landen er 2 van de grijze en blauwbonte dieren op het huis.

De 3e plaats is er voor W. Westra. Het blauwbonte team van 3 tipplers vloog maar 1.55 uur, het leek wel of ze naar beneden werden gedrukt. Wiebe snapte er niks van maar weet intussen wel dat jonge tipplers iets heel anders is dan oude dieren.      

Ook enkele gediskwalificeerden:

Het team van 3 blauwe en bonte dieren van P.F.v.d. Werf werd gediskwalificeerd volgens art.9 dus meer dan een uur uit zicht. Oorzaken: conditie achteruitgang door het warme weer of de ruistand maar de vliegdrift van Piet zelf was deze keer ook niet erg hoog en daar was alle reden voor. Hopelijk volgende keer beter! H. de Jong besloot z'n team van 3 rode tipplers later te starten i.v.m. met de mist, maar toen ze om 5.25 uur omhoog gingen waren ze gelijk uit zicht en bleven dat tot 8.00 uur dus een diskw. Volgens art.9. (eerste 2 uren niet waargenomen). Toen ze ‘s middags om 15.00 uur naar beneden kwamen was ik toch blij dat ze er nog waren, met mist weet je het nooit.

De Tipplers van ‘Ámeland Airport’ Benny Laurens

 

J. Bouma kon niet starten. Jisk kon niet mee doen omdat hij bij de laatste training z'n hele team van 12 jongen is kwijtgeraakt. Na 5 dagen waren de 5 oudsten er gelukkig weer. 5 dagen is lang hoor!

Volgt nu de grootste categorie maar zonder scheidsrechter:

De beste tijd van dit weekend werd gevlogen in België door 8 zwarte en een ZWART WITSLAG tippler van W. Vanpoucke. Door de mist had Wilfried de start uitgesteld tot de zondag, een goede keuze dus. ‘s Morgens komt er wat bewolking en fellere wind, het team begint een beetje JOJO te vliegen, soms zeer hoog en ver weg maar mooi in groep. Om 12.00 uur is het 27 graden, brandende zon en bijna wind stil. J. v.d. Slot vloog met 10 blauwe tipplers 10.55 uur. Aan de kust in Oostvoorne was het niet extreem warm maar ‘s middags wel onweer en een harde plensbui wat ze bijna deed stoppen.’s Middags vlogen er eerst 2 hoogvliegers en later 2 jonge postduiven mee, wat ze wel attent hield maar de vliegtijden vallen Jan nog steeds tegen. Het team van 3 grijze en een blauwwitpen van Joh. Tigchelaar haalde net geen 11 uren maar 10.58. Door de mist een uur later gestart, direct heel hoog en de hele dag keurig in formatie. Bij J. v.d. Molen vloog een blauw team van 3 jonge tipplers 10.20 uur. Waarschijnlijk door de warmte vlogen ze de laatste anderhalf uur steeds laag over het dak. Dit is wel spannend maar nog niet zo spanend als de roofvogel die in zicht kwam maar gelukkig geen aanval deed. De 2 blauwe en een gele tippler van Bart Korthouwer vlogen 9.57 uur. Het was bewolkt, geen wind, broeierig en 29 graden. Om ongeveer drie uur begon het licht te regenen en even later landen ze alle 3 keurig netjes op de til. Deze mindere tijden heeft alles te maken met het zeer warme weer. Bij S. v.d. Pijll vloog een team van 6 blauwe tipplers 9.07 uur. Ook Serge kon pas een uur later starten door de mist in de vroege ochtend. De hele ochtend hebben ze enorm hoog gevlogen. F.Boonstra kon z'n team van 6 grijze, zwarte en rode tipplers 7.31 uur in de lucht houden. Een kwartier voor de start kon ik het hok door de mist bijna niet zien, en om 5.00 uur alleen nog '' WITTE WIEVEN” (Drente). Om 5.05 uur toch gestart.

3 Blauwe tipplers vlogen bij J. Speijer 6.10 uur. Ze vliegen wel mooi maar evenals in de trainingen is het na een uur of 6 op. Ze kwamen snel op het hok om gulzig te drinken.

Vlak bij de Waddenzee vlogen 2 rode en 3 zwarte tipplers van G.J. Greijdanus 5.32 uur. 2 zwarte gingen bij de buren zitten, de andere 3 kwamen om 13.30 uur op de lokkers binnen.

G. Groot pakt de draad weer op na de teleurstelling van de in de handen klappende buren van de vorige keer. De 2 blauwe en 1 rode zijn echter niet gewend aan deze tropische temperaturen en geven het snel op, na 4.10 uur vliegen kwamen ze naar beneden.

H.van Elteren weet het niet meer, hier zijn hele verhaal: 4 Blauwe een gestorkte en een roodbonte vlogen 4.05 uur. Zeer teleurstellend 9.20 uur kwamen ze allemaal als aan een touwtje naar beneden. Maar het gekke is dat ik , eigenlijk uit boosheid, ze direct samen met de andere jonge duiven na 5 minuten in het hok gezeten te hebben, de lucht weer in gestuurd heb en toen hebben ze met z'n allen tot 20.30 uur door gevlogen. RAAR MAAR WAAR! Maar ja dat was wel te laat en waar ligt dat nu aan? Wie het weet mag het zeggen.Volgende keer beter?!

 

De Blauwe Ierse Tipplers van Wiebe Westra

 

Het team van 2 blauwe en een blauwbonte tippler van J. Makkinga was na 2.42 uur al uitgevlogen. De afgelopen week was de max. temp in het hok 41,8 graden. Donderdag en vrijdag wilden ze amper eten. ‘s Middags werkelijk noodweer gehad, dus kwam het niet eens zo slecht uit dat ze maar kort vlogen.                

Ook in deze categorie enkele gediskwalificeerden:

Het team van 7 tipplers van H. de Vries is na 14.30 uur vliegen gediskwalificeerd omdat er 3 duiven verdwenen zijn.

Th. Reijers vloog met een team van 6 blauwe en blauwwitpennen 11.50 uur goed maar toen barste het onweer los met enorme regen, daarna heeft Theo ze niet meer gezien. Gelukkig vlogen ze de volgende morgen met z'n zessen weer boven het huis en kwamen vlot binnen. (DIEPE ZUCHT).

Het team van 6 rode en 2 blauwbonte dieren van W. Kroon werd na 6.10 uur vliegen niet meer waargenomen. Willem ging op onderzoek en vond ze aan de andere kant van het dorp, op een hoog dak zag hij ze zitten dus een dis. Volgens Art.7. Ook het team van een bruine, een blauwe en een bonte tippler van H.P.Straatsburg is gediskwalificeerd volgens Art.7. Zijn verslag: Te heet of waren ze te lui? R. Koolstra is niet gestart omdat z'n team niet meer betrouwbaar is na 8 uurtjes vliegen. Na trainingen van 4 ½ of 5 uur komen ze mooi op de lokkers naar beneden maar bij een wedstrijd vallen ze na 7 à 8 uur vliegen op een flat.

Van Geert Hiemstra uit Drachten heb ik geen bericht ontvangen.

Van J. Van Stalle in België kwam heel laat het verslag dat z'n team van 3 tipplers 4.14 uur gevlogen heeft.

                                                           

Wedstrijdleider: Hidde de Jong, Burgum

 

Kijk voor het laatste nieuws en alle wedstrijduitslagen op de website van de N.V.C.

http://home.hetnet.nl/~johan.makkinga/Update.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

TENTOONSTELLINGSKALENDER 2006/2007

 

NEDERLAND

http://www.sierduif.nl/rooster.htm

 

BELGIË

http://www.neerhofdieren.be/VIV/index.htm

- tentoonstellingen Vlaanderen

http://www.neerhofdieren.be/AIW/index.htm

- calendrier des expositions en Wallonië

 

ZWITSERLAND

http://www.sgk.org/index.cfm?Nav=110

FRANKRIJK - pluimvee

http://perso.orange.fr/volaillepoultry/expositions.html#expoF

 

FRANKRIJK – duiven

http://www.pigeons-france.com/rubriques/evenement/

 

 

DUITSLAND - duiven

http://www.vdt-online.de/main/index.html

- termine

 

DUITSLAND – pluimvee

http://www.bdrg.de/termine.shtml

 

GROOT BRITTANNIË – duiven

http://www.zyworld.com/NPA/Shows.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25e EUROPASHOW IN LEIPZIG

 

 

 

Op 10 oktober waren er al 42900 dieren ingebracht, maar nog lang niet alle buitenlandse inschrijfformulieren waren verwerkt. We kunnen dus een geweldige show verwachten!

 

Fokkers en liefhebbers van binnen en buiten Europa zijn van harte welkom om deze prachtige show te bezoeken. Het zal de moeite dubbel en dwars waard zijn! Ook de stad Leipzig is een bijzonder mooie stad met talloze bezienswaardigheden. We hopen u van 8 t/m 10 december 2006 te ontmoeten in Leipzig!

 

Op onderstaande website kunt u de laatste berichten over de komende Europashow nalezen. Daar vindt u ook alle informatie over vervoer naar Leipzig en de tentoon­stellings­hallen, hotels enz.

 

http://www.teamdigital24.de/europaschau/pages_default/index.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland Showt nu weer het (nog) kan!

 

De afgelopen twee maanden waren overal in het land weer de Zomertentoonstellingen, Clubdagen en jongdierenkeuringen. Met zichtbaar veel plezier en enthousiasme werd de nieuwe aanwas geshowd en bekeken. De belangstelling was groot, alsof men dacht: “Straks worden de tentoonstellingen misschien wel weer verboden, dus laat ik nu alvast maar mijn ‘kampioenen’ zien!” Negatieve berichten kwamen toch wel van de kant van de watervogelfokkers, die weinig tot geen broedresultaten hadden wegens het ophokken in het voorjaar.

 

Van een aantal van deze Speciaalclubdagen zul­len wij in Aviculture Europe verslag doen. In dit nummer komt de Barnevelderclub al aan bod en volgend nummer de Java club en de Brahmaclub.

 

 

Wilt u met uw clubdag of show óók in Avicul­ture Europe, stuurt u dan tijdig een bericht naar de redactie.

 

Luisteren wat ze vinden van je kleine hennetje.

Javaclubdag 2006. Foto: Dirk de Jong.

 

Ademloos toekijken en wachten op het oordeel van de keurmeester, hier op de Brahmaclubdag 2006 in de Veluwehal/Markthal te Barneveld.

Foto: Monique de Vrijer.

 

Boven: Vol aandacht wordt dit hennetje bekeken. Javaclubdag.

Foto: Dirk de Jong.

 

Boven: Plezier en trots; leden van de Barnevelderclub bespreken een krielhaan op de Clubdag 2006 bij Intratuin te Barneveld.

Foto: Dirk de Jong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUCHOIS EUROPA SHOW 4 & 5 november

in ELZACH (Duitsland)

 

Deze tentoonstelling wordt gehouden in het pittoreske dorpje Elzach (Zwarte woud Duitsland), een prachtige streek met op gastro­nomisch gebied niet te versmaden restau­rantjes.

 

De inschrijving is inmiddels al gesloten maar een be­zoek aan de tentoon­stel­ling zal zeker de moeite lonen!

 

Er worden hier ongeveer achthonderd Cauchois ver­wacht uit Frankrijk, Duits­land, België, Nederland, Zwitserland  en Italië, die op vrijdag gekeurd worden door een internationaal korps van keurmeesters uit alle deelnemen­de landen.

 

Openingstijden:

Zaterdag: 8:00 – 17:00 uur,

Zondag: 9:00 – 13:00 uur.

 

 

De verkoop der dieren:

zaterdag 9:00 - 17:00 uur en op zondag 9:00 - 12:00 uur.

 

Op zaterdagavond vanaf 19:00 uur gaat het traditioneel fokkersfeest door met maaltijd, prijsuitreiking en muziek en dans.

Iedere dag zijn er maaltijden te verkrijgen in de zaal.

En tot slot wordt op zondagmiddag om 13:00 uur uitgekooid.

 

 

Later in de maand november is er ook nog het Cauchois Clubkampioenschap van België, georganiseerd door ‘De Pajottenlanders’ in Zaal Bellekom te Affligem op 25 en 26 nov. 2006. Kijk voor meer info op www.cauchois.be

 

 

Photos: Mick Bassett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codex 'Landbouwhuisdieren houden zonder winstoogmerk'

 

 

 

31 augustus 2006

De Ned. Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH) heeft een Codex Landbouwhuisdieren houden zonder winstoogmerk opgesteld, bedoeld als toetsingskader voor overheid en hobbydierhouders / kleinschalige fokkers van landbouwhuisdieren en parkdieren. Doel van de Codex is het bevorderen van de mogelijkheid om op verantwoorde wijze dieren te houden.

 

Op 31 augustus j.l. werd de Codex op het Ministerie van LNV gepresenteerd. Hoewel Minister Veerman had toegezegd de codex officieel in ontvangst te nemen, kon hij niet aanwezig omdat hij door de Kamer voor overleg was opgeroepen. In zijn plaats kwam Directeur-generaal Ate Oostra. Deze benadrukte het belang van goed overleg tussen de organisaties (hobbydierhouders/kleine fokkers enerzijds en professionele houderij/handel anderzijds) en het Ministerie van LNV. Daarbij kwam ook het zgn. afscherm-overleg van vrijdag 25 augustus jl. ter sprake. Een “opsteker” hierbij was dat duidelijk werd dat LNV als gevolg van dit overleg toch nog nader zal bekijken hoe de aangegeven knelpunten moeten/kunnen worden opgelost.

 

Tot voor kort was er bij de overheid weinig aandacht voor de kleinschalige houders en hun dieren. De regelgeving zoals die geldt voor de commerciële houderij is, c.q. was tot dusver meestal onverkort van toepassing op de hobbydierhouderij. Dierenwelzijn en de beschermwaardigheid van landbouw­huisdieren komen hierdoor soms in de knel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ruimen van dieren ter bestrijding van dierziekten en aan de verplichte grote oormerken. Het houden van landbouwhuisdieren brengt ook verplichtingen met zich mee voor de hobbydierhouder en kleine fokkers. Soms denken particulieren te lichtvaardig over wat het houden van dieren aan verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Deze codex geeft de normen aan voor beide partijen: overheid èn houders, en is daarmee een mijlpaal in de hobbydierhouderij.

 

 

Boven: Als dank voor het in ontvangst nemen van de codex, overhandigde Christine Bijl aan Directeur-generaal Ate Oostra (rechts) een zelf vervaardigd kunstwerk, een verkleinde uitgave van een van de kunstkippen die in Barneveld tentoongesteld staan.

Foto: Dirk de Jong

 

De kleinschalige dierhouderij heeft zich hiermee weer verder als verantwoordelijke sector geprofileerd. De door de NBvH opgestelde Codex wordt tot dusver al door de volgende organisaties ondersteund:

Ø       Alg. Ned. Bond v. Geitenhouders (ANBG)

Ø       Aviculture-Europe

Ø       Aviornis Int. Nederland

Ø       Conféderation Ornithologique Mondiale Nederland (COM)

Ø       Drentse Hoen Club (DHC)

Ø       Franse Hoenderclub (FHC)

Ø       Fokkersver. Ouessantschapen (FOS)

Ø       Land. Fokkersclub v. Ned. Landgeiten (LFNL)

Ø       Ned. Fed. v. verenigingen v. Dwerggeitenhouders (NFD)

Ø       Ned. Fokkersver. van Drents Heideschaap en Schoonebeker (NFDH)

Ø       Ned. Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP)

Ø       St. Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

Ø       Ver. v. Parkdierenliefhebbers

Ø      Ver. Speciale Schapenrassen (VSS)

 

Voor en uitgebreider verslag verwijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders NBvH:

http://hobbydierhouder.nl/content/blogcategory/1/28/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoger beroep


Krijgen hobbydierhouders nu eindelijk ook erkenning van het hof?

Nasleep vogelpest 2003

 

Zwolle, 4 oktober 2006.


Op dinsdag 24 oktober 2006 vindt in het Ressortparket van Den Bosch vanaf 09.30 uur het hoger beroep plaats van vijf hobbydierhouders tegen het op 29 maart 2005 uitgesproken vonnis van de economisch politierechter G.A.F.M. Wouters.

De hobbydierhouders Saskia Ramakers, Jacqueline van den Heuvel, Theo Ketelaars, Kenneth Broekman en Ad van Noort hebben ongekend hoge boetes opgelegd gekregen na het beschermen van hun gezonde dieren tegen het onnodig en op onhumanitaire manier doden door de AID. De boetes variëren van  1250,00 euro tot  2500,00 euro. De Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland gaat uit van een volledige vrijspraak voor alle vijf hobbydierhouders.

Al drie jaar strijd de stichting samen met de hobbydierhouders voor rechtvaardiging. Gezonde dieren mogen niet gedood worden. Het vreedzame verzet van deze hobbydierhouders heeft geleid tot een massaal protest tegen de werkwijze van de overheid en heeft gezorgd voor de omslag ‘hoe om te gaan met de doelgroep hobbydierhouders’ versus ‘commerciële vee en pluimveehouderij’.

Nu pas blijkt dat deze voorvechters terecht in opstand zijn gekomen om aandacht te vragen voor het aangedane onrecht, namelijk: ‘geen zeggenschap hebben over je eigen gezonde hobbydieren‘. Zowel minister Veerman alsook de directeur van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit de heer Paul hebben hun fouten toegegeven. Citaten uit het Eindhovens Dagblad 30 mei 2006: “De psychologische component hebben we zwaar onderschat”, “Technocratisch hadden we de bestrijding goed op orde, maar wat het de mensen heeft gedaan hebben we totaal onderschat”.

Martin Hendriksen, voorzitter

Stichting Bescherming Hobbydierhouder Nederland
Zie ook: Internet: www.helphethobbydier.nl